Messi đã tự do nhưng "các vòi bạch tuộc" chớ vội mừng

Messi đã hết hạn hợp đồng với Barcelona. Ảnh: AFP.
Messi đã hết hạn hợp đồng với Barcelona. Ảnh: AFP.
Messi đã hết hạn hợp đồng với Barcelona. Ảnh: AFP.
Lên top