Messi đã đến PSG nhưng mớ bòng bong của Barcelona vẫn còn đó

Messi đã ra đi nhưng rắc rối tài chính của Barca chưa được giải quyết. Ảnh: AFP.
Messi đã ra đi nhưng rắc rối tài chính của Barca chưa được giải quyết. Ảnh: AFP.
Messi đã ra đi nhưng rắc rối tài chính của Barca chưa được giải quyết. Ảnh: AFP.
Lên top