Messi đã chọn ở lại Barcelona để hướng đến những điều gì?

Messi sẽ ở lại Barca thêm 5 năm và giảm 50% lương. Ảnh: AFP.
Messi sẽ ở lại Barca thêm 5 năm và giảm 50% lương. Ảnh: AFP.
Messi sẽ ở lại Barca thêm 5 năm và giảm 50% lương. Ảnh: AFP.
Lên top