Messi có “hành động lạ”, Barca lại sắp sinh biến?

Những bước đi bộ của Lionel Messi trong trận đấu với Dynamo Kiev muốn nói lên điều gì? Ảnh: AFP
Những bước đi bộ của Lionel Messi trong trận đấu với Dynamo Kiev muốn nói lên điều gì? Ảnh: AFP
Những bước đi bộ của Lionel Messi trong trận đấu với Dynamo Kiev muốn nói lên điều gì? Ảnh: AFP
Lên top