Messi chưa ký, hóa đơn lương ngập đầu và "những mối tơ vò" của Barca

Messi là trung tâm tại Barcelona lúc này. Ảnh: AFP.
Messi là trung tâm tại Barcelona lúc này. Ảnh: AFP.
Messi là trung tâm tại Barcelona lúc này. Ảnh: AFP.
Lên top