Messi chơi sang, dùng máy bay riêng đưa đồng đội về nước

Máy bay riêng hiện đại của Messi dùng để chở các đồng đội về nước. Ảnh: Sporbild.
Máy bay riêng hiện đại của Messi dùng để chở các đồng đội về nước. Ảnh: Sporbild.
Máy bay riêng hiện đại của Messi dùng để chở các đồng đội về nước. Ảnh: Sporbild.
Lên top