Messi chạm mốc 700 bàn thắng: "Chung mâm" với những huyền thoại

Ảnh: Evening Standard.
Ảnh: Evening Standard.
Ảnh: Evening Standard.
Lên top