Messi bị gạch tên khi PSG chốt đội hình đá Champions League

Lần thứ hai Lionel Messi bị thay ra giữa chừng và cũng là lần thứ hai anh dính chấn thương. Ảnh: AFP
Lần thứ hai Lionel Messi bị thay ra giữa chừng và cũng là lần thứ hai anh dính chấn thương. Ảnh: AFP
Lần thứ hai Lionel Messi bị thay ra giữa chừng và cũng là lần thứ hai anh dính chấn thương. Ảnh: AFP
Lên top