Messi bị đổ lỗi ở Barcelona: Trăm dâu đổ đầu... con bọ chét

Ảnh: UEFA Champions League.
Ảnh: UEFA Champions League.
Ảnh: UEFA Champions League.
Lên top