Mbappe, vì cậu đã lớn bằng… đường tắt

Đây là khoảnh khắc Kylian Mbappe sẽ phải xem lại nhiều lần để hiểu sự trưởng thành về tâm lý, bản lĩnh quan trọng thế nào. Ảnh: UEFA
Đây là khoảnh khắc Kylian Mbappe sẽ phải xem lại nhiều lần để hiểu sự trưởng thành về tâm lý, bản lĩnh quan trọng thế nào. Ảnh: UEFA
Đây là khoảnh khắc Kylian Mbappe sẽ phải xem lại nhiều lần để hiểu sự trưởng thành về tâm lý, bản lĩnh quan trọng thế nào. Ảnh: UEFA
Lên top