Mất cả Ronaldo và Messi, La Liga phát triển thương hiệu El Clasico

Buổi giới thiệu logo và nhận diện thương hiệu El Clasico. Ảnh: La Liga
Buổi giới thiệu logo và nhận diện thương hiệu El Clasico. Ảnh: La Liga
Buổi giới thiệu logo và nhận diện thương hiệu El Clasico. Ảnh: La Liga
Lên top