Man United và giải pháp hồi phục kinh tế sau COVID-19

Man United đang đầu tư đúng hướng với những thương vụ như Ronaldo. Ảnh: AFP
Man United đang đầu tư đúng hướng với những thương vụ như Ronaldo. Ảnh: AFP
Man United đang đầu tư đúng hướng với những thương vụ như Ronaldo. Ảnh: AFP
Lên top