Man United và Barca: “Cá mập biển lớn, cá nhỏ ao nhà”

Man United là bộ mặt uể oải tại Premier League... Ảnh: Man United
Man United là bộ mặt uể oải tại Premier League... Ảnh: Man United
Man United là bộ mặt uể oải tại Premier League... Ảnh: Man United
Lên top