Man United thất bại ngày ra quân: Cái tát thức tỉnh sự ảo tưởng

Trận thua có khiến Phó chủ tịch Ed Woodward xem xét lại kế hoạch chuyển nhượng của Man United? Ảnh: Getty Images
Trận thua có khiến Phó chủ tịch Ed Woodward xem xét lại kế hoạch chuyển nhượng của Man United? Ảnh: Getty Images
Trận thua có khiến Phó chủ tịch Ed Woodward xem xét lại kế hoạch chuyển nhượng của Man United? Ảnh: Getty Images
Lên top