Man United thất bại muối mặt: Đừng mua Sancho, hãy vá hàng thủ đi đã

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top