Man United thắng vụ Van de Beek nhờ... dịch COVID-19

COVID-19 đã tạo ra ngã rẽ với lựa chọn của Donny van de Beek. Ảnh: Getty Images
COVID-19 đã tạo ra ngã rẽ với lựa chọn của Donny van de Beek. Ảnh: Getty Images
COVID-19 đã tạo ra ngã rẽ với lựa chọn của Donny van de Beek. Ảnh: Getty Images
Lên top