Man United: Pochettino không nên về vào lúc này?

Mauricio Pochettino có nhiều điểm tích cực để là ứng viên sáng giá thay Ole Solskjaer. Ảnh: AFP
Mauricio Pochettino có nhiều điểm tích cực để là ứng viên sáng giá thay Ole Solskjaer. Ảnh: AFP
Mauricio Pochettino có nhiều điểm tích cực để là ứng viên sáng giá thay Ole Solskjaer. Ảnh: AFP
Lên top