Man United cần thêm “những cú đấm từ tuyến sau”

Man United cần các cầu thủ ở tuyến dưới ghi thêm nhiều bàn thắng hơn. Ảnh: Getty Images
Man United cần các cầu thủ ở tuyến dưới ghi thêm nhiều bàn thắng hơn. Ảnh: Getty Images
Man United cần các cầu thủ ở tuyến dưới ghi thêm nhiều bàn thắng hơn. Ảnh: Getty Images
Lên top