Man City: Ronaldo hoặc Messi, hay là cả hai?

Cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đang ở chế độ "hàng có sẵn". Ảnh: AFP
Cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đang ở chế độ "hàng có sẵn". Ảnh: AFP
Cả Lionel Messi và Cristiano Ronaldo đều đang ở chế độ "hàng có sẵn". Ảnh: AFP
Lên top