Malaysia có quyền tự quyết ở Rajamangala nên không ngại Thái Lan

Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Ảnh: AFF Suzuki Cup.
Lên top