Mặc Man United níu kéo, Pogba vẫn quyết đến Real Madrid

Pogba rất muốn đến Real Madrid trong mùa hè này. Ảnh: Getty
Pogba rất muốn đến Real Madrid trong mùa hè này. Ảnh: Getty
Pogba rất muốn đến Real Madrid trong mùa hè này. Ảnh: Getty
Lên top