Luis Suarez, Gareth Bale ra đi: Tan rã hoàn toàn 2 bộ ba nguyên tử

Hai bộ ba tấn công Bale, Ronaldo, Benzema và Suarez, Neymar, Messi đều tan rã hoàn toàn trong năm nay. Ảnh: Sport163.
Hai bộ ba tấn công Bale, Ronaldo, Benzema và Suarez, Neymar, Messi đều tan rã hoàn toàn trong năm nay. Ảnh: Sport163.
Hai bộ ba tấn công Bale, Ronaldo, Benzema và Suarez, Neymar, Messi đều tan rã hoàn toàn trong năm nay. Ảnh: Sport163.
Lên top