Luật công bằng tài chính vẫn là chiếc búa trên đầu Man City

Man City chưa thể thoát ra các rắc rối về tài chính. Ảnh: AFP.
Man City chưa thể thoát ra các rắc rối về tài chính. Ảnh: AFP.
Man City chưa thể thoát ra các rắc rối về tài chính. Ảnh: AFP.
Lên top