Luân lưu cân não, Liverpool đả bại Arsenal sau "bữa tiệc" tại Anfield

Ảnh: Liverpool FC
Ảnh: Liverpool FC
Ảnh: Liverpool FC
Lên top