Lo đấu Messi, Lewandowski không quan tâm cơ hội vượt Ronaldo

Robert Lewandowski chỉ còn kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo đúng 1 bàn nữa. Ảnh: Reuters
Robert Lewandowski chỉ còn kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo đúng 1 bàn nữa. Ảnh: Reuters
Robert Lewandowski chỉ còn kém kỷ lục của Cristiano Ronaldo đúng 1 bàn nữa. Ảnh: Reuters
Lên top