Liverpool thảm bại 2-7: Cú ngã theo phong cách Premier League

Liverpool thất bại đúng lúc để nhìn nhận mọi thứ. Ảnh: Getty
Liverpool thất bại đúng lúc để nhìn nhận mọi thứ. Ảnh: Getty
Liverpool thất bại đúng lúc để nhìn nhận mọi thứ. Ảnh: Getty
Lên top