Liverpool sứt mẻ khi Premier League quay lại: Ác mộng chờ Klopp

Klopp chỉ còn hơn 1/3 các nhân tố chủ chốt khỏe mạnh. Ảnh: AFP.
Klopp chỉ còn hơn 1/3 các nhân tố chủ chốt khỏe mạnh. Ảnh: AFP.
Klopp chỉ còn hơn 1/3 các nhân tố chủ chốt khỏe mạnh. Ảnh: AFP.
Lên top