Liverpool sắp được bơm “doping tiền”

Liverpool sẽ có thêm tiền để thực hiện kế hoạch sửa chữa sân Anfield và nâng cấp đội hình. Ảnh: AFP
Liverpool sẽ có thêm tiền để thực hiện kế hoạch sửa chữa sân Anfield và nâng cấp đội hình. Ảnh: AFP
Liverpool sẽ có thêm tiền để thực hiện kế hoạch sửa chữa sân Anfield và nâng cấp đội hình. Ảnh: AFP
Lên top