Liverpool hay Man City, ai mới thực sự là “chân mệnh thiên tử” ?

Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Ảnh: Sky Sports.
Lên top