Liverpool có thể gặp nguy hiểm vì COVID-19 do tập quá... hăng hái

Lên top