Lionel Messi đã quyết định xong tương lai

Tin Lionel Messi về với Paris Saint Germain sẽ sớm được công bố. Ảnh: E.Barcelona
Tin Lionel Messi về với Paris Saint Germain sẽ sớm được công bố. Ảnh: E.Barcelona
Tin Lionel Messi về với Paris Saint Germain sẽ sớm được công bố. Ảnh: E.Barcelona
Lên top