Lionel Messi: 33 tuổi và kiểu trưởng thành khác Ronaldo

Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
Ảnh: Getty Images
Lên top