Lindelof của Man United tóm sống tên trộm tại quê nhà

Victor Lindelof có hành động bắt cướp đáng được khen ngợi tại quê nhà Vasteras. Ảnh: Getty.
Victor Lindelof có hành động bắt cướp đáng được khen ngợi tại quê nhà Vasteras. Ảnh: Getty.
Victor Lindelof có hành động bắt cướp đáng được khen ngợi tại quê nhà Vasteras. Ảnh: Getty.
Lên top