Lập trường của Ronaldo với Coca-Cola có nên được hoan nghênh?

Ronaldo đã khiến hãng Coca-Cola có phen hú vía. Ảnh: UEFA
Ronaldo đã khiến hãng Coca-Cola có phen hú vía. Ảnh: UEFA
Ronaldo đã khiến hãng Coca-Cola có phen hú vía. Ảnh: UEFA
Lên top