Lacazette lập cú đúp, Arsenal thoát thua phút chót

Arsenal chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng dù Lacazette (trái) lập cú đúp. Ảnh: Getty Images.
Arsenal chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng dù Lacazette (trái) lập cú đúp. Ảnh: Getty Images.
Arsenal chưa thể tìm lại cảm giác chiến thắng dù Lacazette (trái) lập cú đúp. Ảnh: Getty Images.
Lên top