La Liga chứng kiến sự cố hiếm thấy về trọng tài

Trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea đã tạo ra một sự cố hiếm thấy ở La Liga. Ảnh: Marca
Trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea đã tạo ra một sự cố hiếm thấy ở La Liga. Ảnh: Marca
Trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea đã tạo ra một sự cố hiếm thấy ở La Liga. Ảnh: Marca
Lên top