La Liga chốt thời điểm mở cửa thị trường chuyển nhượng Hè 2020

Thị trường chuyển nhượng Hè 2020 ở Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ đầu tháng 8. Ảnh: Getty
Thị trường chuyển nhượng Hè 2020 ở Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ đầu tháng 8. Ảnh: Getty
Thị trường chuyển nhượng Hè 2020 ở Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ đầu tháng 8. Ảnh: Getty
Lên top