Kopa Trophy 2021: "Quả bóng Vàng" cho sao trẻ U21 về tay ai?

3 tài năng trẻ của Anh là Bellingham, Saka và Greenwood (từ trái qua) là những ứng viên trong danh sách bầu chọn Kopa Trophy 2021 của France Football. Ảnh: AFP.
3 tài năng trẻ của Anh là Bellingham, Saka và Greenwood (từ trái qua) là những ứng viên trong danh sách bầu chọn Kopa Trophy 2021 của France Football. Ảnh: AFP.
3 tài năng trẻ của Anh là Bellingham, Saka và Greenwood (từ trái qua) là những ứng viên trong danh sách bầu chọn Kopa Trophy 2021 của France Football. Ảnh: AFP.
Lên top