Klopp: "Liverpool không buông Premier League vì Champions League"

Huấn luyện viên Jurgen Klopp đang cố vực dậy Liverpool. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Jurgen Klopp đang cố vực dậy Liverpool. Ảnh: AFP
Huấn luyện viên Jurgen Klopp đang cố vực dậy Liverpool. Ảnh: AFP
Lên top