Klopp không phục chiến thắng của Guardiola và Man City

Jurgen Klopp chấp nhận việc Liverpool không thể cạnh tranh nhưng cũng không phục chiến thắng của Pep Guardiola và Man City. Ảnh: AFP
Jurgen Klopp chấp nhận việc Liverpool không thể cạnh tranh nhưng cũng không phục chiến thắng của Pep Guardiola và Man City. Ảnh: AFP
Jurgen Klopp chấp nhận việc Liverpool không thể cạnh tranh nhưng cũng không phục chiến thắng của Pep Guardiola và Man City. Ảnh: AFP
Lên top