Kinh ngạc: Những thời điểm "máy săn bàn" Cristiano Ronaldo nguy hiểm nhất

Cristiano Ronaldo thực sự là một "cỗ máy ghi bàn" hoàn hảo. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo thực sự là một "cỗ máy ghi bàn" hoàn hảo. Ảnh: UEFA
Cristiano Ronaldo thực sự là một "cỗ máy ghi bàn" hoàn hảo. Ảnh: UEFA
Lên top