Kiếm thủ Vũ Thành An không giành suất Olympic 2020

Vũ Thành An được kỳ vọng nhưng không thành công. Ảnh: NGỌC HẢI
Vũ Thành An được kỳ vọng nhưng không thành công. Ảnh: NGỌC HẢI
Vũ Thành An được kỳ vọng nhưng không thành công. Ảnh: NGỌC HẢI
Lên top