Không thể kỷ luật Real, Barca và Juve, UEFA bị Super League "dẫn bàn"

Cả UEFA và FIFA đều "không được có hành động pháp lý nào" đối với các câu lạc bộ thành lập Super League. Ảnh: Marca
Cả UEFA và FIFA đều "không được có hành động pháp lý nào" đối với các câu lạc bộ thành lập Super League. Ảnh: Marca
Cả UEFA và FIFA đều "không được có hành động pháp lý nào" đối với các câu lạc bộ thành lập Super League. Ảnh: Marca
Lên top