Không thể bán Gareth Bale, Real Madrid còn phải "ngậm đắng nuốt cay" dài

Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Ảnh: Daily Mail.
Lên top