Không còn Quả bóng Vàng 2020: Messi, Ronaldo sắp bị thời gian hạ đo ván

Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Ảnh: Bleacher.
Lên top