Khi Ronaldo xuất hiện, cơ hội nào cho những ngôi sao trẻ của M.U?

Ngôi sao trẻ Anghony Elanga của Manchester United. Ảnh: AFP.
Ngôi sao trẻ Anghony Elanga của Manchester United. Ảnh: AFP.
Ngôi sao trẻ Anghony Elanga của Manchester United. Ảnh: AFP.
Lên top