Khi Mourinho phải “vá lỗi” ở Tottenham

Jose Mourinho giúp Tottenham có kết quả tốt hơn nhưng vẫn bị coi là "hết thời". Ảnh: Getty Images
Jose Mourinho giúp Tottenham có kết quả tốt hơn nhưng vẫn bị coi là "hết thời". Ảnh: Getty Images
Jose Mourinho giúp Tottenham có kết quả tốt hơn nhưng vẫn bị coi là "hết thời". Ảnh: Getty Images
Lên top