Khi Messi và Ronaldo thấy vui, Barca và Juventus... còn vui hơn

Messi và Ronaldo. Ảnh: AFP
Messi và Ronaldo. Ảnh: AFP
Messi và Ronaldo. Ảnh: AFP
Lên top