Khi Ed Woodward từ chức và Man United có nguy cơ bị rao bán vì rời ESL

Nhà Glazer có thể bán Man United, vì không còn Ed Woodward và nguồn lợi ESL. Ảnh: AFP
Nhà Glazer có thể bán Man United, vì không còn Ed Woodward và nguồn lợi ESL. Ảnh: AFP
Nhà Glazer có thể bán Man United, vì không còn Ed Woodward và nguồn lợi ESL. Ảnh: AFP
Lên top