Kevin de Bruyne - người nắm giữ linh hồn "Qủy đỏ"

Kevin De Bruyne "chào" EURO 2020 đầy ấn tượng. Ảnh: UEFA
Kevin De Bruyne "chào" EURO 2020 đầy ấn tượng. Ảnh: UEFA
Kevin De Bruyne "chào" EURO 2020 đầy ấn tượng. Ảnh: UEFA
Lên top